Als een tsunami een land treft, organiseren we een grootscheepse campagne om de gedupeerden te helpen aan onderdak en voeding, voor het herstel van de gebouwen. We leven allemaal mee en bekommeren ons om de slachtoffers.
Nu is er een tsunami van vuur en iedereen lijkt bezorgd te zijn. De Amazone staat in brand! Maar landelijke campagnes, die blijven uit. Komt dat omdat mensen het vuur aansteken? Overzien we de schade niet?
Toch kunnen we in actie komen.

Directe hulp is dringend noodzakelijk!
Wij kunnen zeker helpen! Vandaag nog. We kunnen de mensen daar, de vrijwilligers, de Rangers, de inheemse bevolking steunen met blusmiddelen, helmen, veiligheidspakken, eten en drinken. Daarvoor is natuurlijk geld nodig. Steun de beschermers van het regenwoud en doneer.

Nooit meer zoveel branden
Er moeten wetten komen die bossen beschermen. De prikkel voor ontbossing moet weggenomen worden. Niet alleen in Zuid Amerika, maar overal op de wereld. Wij kunnen druk uitoefenen op de politiek om daar nu in internationaal verband werk van te maken. Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds stelden daarom een petitie op voor een wet tegen ontbossing. Teken de petitie.

Groene Leefstijl
Een groene leefstijl impliceert mededogen. We willen graag een goed leven en gunnen dat ook de andere aardebewoners, inclusief de dieren, nu en op langere termijn. Daarom kunnen we niet voorbijgaan aan de (langetermijn)effecten van de dingen die wij doen, zoals vlees eten bijvoorbeeld. Lees verder.