Ter bescherming van onszelf zijn wettelijk grenzen gesteld aan de mate waarin we onze omgeving kunnen belasten met schadelijke stoffen. De lucht die we inademen bestaat voor 80% uit stikstof. Stikstof in verbindingen als stikstofoxide en ammoniak, zijn in kleine hoeveelheden essentieel voor al het leven. Maar komt er teveel, dan is dat zeer schadelijk. Daarom mogen grenswaarden niet worden overschreden. Dat gebeurt nu duidelijk wel.

In ons kleine dichtbevolkte land huisvesten we 18,2 miljoen stuks groot vee en 107 miljoen stuks pluimvee. Dat is misschien mooi voor de export, maar niet best voor ons.
Omdat de landbouw, vooral door (kunst)mest, met 46% aandeel, verreweg de grootste veroorzaker is van het stikstofprobleem, is het logisch dat vooral in die sector veel moet veranderen. Dat kan door verminderen van de hoeveelheid dieren. Daar moet het kabinet haast mee maken.

Voor de bouwsector was onmiddellijke beperking van de stikstofuitstoot noodzakelijk. Woning- en wegenbouw liggen stil omdat gemeenten geen vergunningen meer konden afgeven. De druk op het milieu moet eerst verminderen. Daarom is er nu voor de korte termijn met frisse tegenzin afscheid genomen van de 130 km/uur op de snelwegen (hard rijden is zo leuk). Het veroorzaakte een crisis binnen de VVD, terwijl 100 km per uur, nuchter bekeken, alleen maar voordelen oplevert:
– Minder files (betere doorstroming);
– Grotere verkeersveiligheid; en
– Minder milieubelasting (stikstof)!

We kunnen nu wachten op de overheid, op nieuwe verkeersborden en wetgeving, maar we kunnen natuurlijk zelf ook gewoon langzamer gaan rijden en kiezen voor eten van (veel) minder dierlijke producten. Dat heeft ook (vrijwel) alleen maar voordelen:
– Beter voor de (volks)gezondheid;
– Beter voor het milieu; en
– Het voorkomt heel veel dierenleed.

Ga voor een rustige, ontspannen rijstijl en zoek het avontuur in lekker eten en kies plantaardig!!