Wat leren we veel in deze tijd! Elke crisis is een kans; daar ben ik mee opgevoed en heb ik vaak mogen toepassen in mijn leven. Met de opvoeding van de kinderen, in de relaties, en met gezondheidsperikelen. Maar nooit in een zo maatschappij ontwrichtende crisis als deze. Dit gebeurt buiten mij om, zo lijkt het. Hier heb ik geen enkele invloed op. Het is afwachten, moed houden en vertrouwen hebben dat het goed komt.

We leren veel in deze tijd. We ervaren dat er broederschap is, dat we niet zonder de mensen kunnen in de vitale beroepen, we worden creatief en verzinnen de leukste oplossingen voor van alles en nog wat. En we worden overspoeld met informatie over Corona. Dat is aan de ene kant nodig en aan de andere kant weten we ook dat we hier een evenwicht in moeten krijgen.

Intussen groeit die informatiestroom aan berichten en eindelijk ook over de oorzaak van Corona. Ik ben geen wetenschapper maar ik weet wel dat de  Wereldgezondheidsorganisatie samen met de meest vooraanstaande virologen en andere wetenschappers al jaren waarschuwen voor pandemieën als deze! De uitbraken van deze zoönosen zijn alleen maar toegenomen de afgelopen jaren. Denk aan SARS, MERS, Q-koorts, de Mexicaanse griep, de vogelgriep, ebola, en nu het coronavirus COVID-19. Zoönosen worden overgedragen van dieren op mensen. Dit wordt gelukkig erkend op dit ogenblik maar toch blijft de berichtgeving dan volgens mij eenzijdig. Je hoort alleen van het ontstaan op die markt in Wuhan. De oorspronkelijke drager van het virus is waarschijnlijk de Chinese Hoefijzervleermuis die het doorgeeft aan een zogenaamd gastdier. Mogelijk is dit de pangolin. Bij de pangolin, het meest verhandelde zoogdier ter wereld, is een coronavirus gevonden dat gelijkenis vertoont met SARS-CoV-2. Op dit dier wordt in China illegaal gejaagd, het wordt gegeten en verhandeld.

Dat er hier in Nederland ook op markten wilde en exotische dieren verhandeld worden weten denk ik niet veel mensen. Het is gewoon toegestaan. Ook valt het mij op dat het bijna heiligschennis is als iemand nog maar durft te verwijzen naar de intensieve veehouderij: lees de biefstukjes, de spekjes, de hamburgers…. Kom daar niet aan want dan is iedereen beledigd. Nederland heeft de hoogste veedichtheid ter wereld! Volgens mij weten veel mensen ook dat niet. En in die veehouderij is van alles mis. We kennen de megastallen waarin dieren opgepropt zitten, we kennen ondertussen de wantoestanden in slachthuizen, we weten dat er gefokt wordt. Minister Carola Schouten heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijke invloed van de veehouderij en luchtvervuiling op de impact die corona heeft op de gezondheid van mensen. Daarmee geeft ze gehoor aan de luide roep van lokale politici en burgemeesters. Dat geeft hoop.

We leren veel in deze tijd. Los van de conclusie van dit onderzoek zou ik aan iedereen willen vragen om eens na te denken over dit onderwerp. Het stelt ter discussie hoe we omgaan met dieren en het milieu. Om structurele verandering te creëren kun je veel doen: de politiek in gaan, stemmen, petities indienen, een burgerinitiatief starten, maar ook in je eigen kring kun je veel bereiken met je eet, koop- en reisgedrag. Bespreek het. Wij hebben gezamenlijk een verantwoordelijkheid voor onze planeet. Laten we dit dan ook gezamenlijk aanpakken en druk uitoefenen op de overheid zodat we straks na deze corona crisis echt wijzer zijn geworden.