De gebeurtenissen in het afgelopen jaar zijn voor ons aanleiding geweest om goed na te denken over onze missie. Ons beeld van de maatschappij is veranderd, onze voorstelling van een betere, misschien wel ideale wereld, is gelijk gebleven, en tekent zich duidelijker af.

Meer dan ooit komt het aan op verbinding met ons innerlijk wezen en opstaan voor fundamentele waarden als schoonheid, waarheid en liefde. Net zo belangrijk is de verbinding met onze medemensen en de natuur. Daar ligt volgens ons de sleutel van de oplossing voor problemen op gebieden als milieu, gezondheid en de rechten van mensen en dieren.

Wij willen opnieuw een start maken met onze activiteiten, waarbij ons doel blijft mensen te inspireren tot het maken van bewuste keuzes in het dagelijkse leven. Het geld dat je als consument spendeert, de tijd die je geeft aan werk en omgeving; het doet ertoe voor de aarde en voor mens en dier. Individuele burgers kunnen een belangrijke rol vervullen bij het vormgeven van een nieuwe samenleving. Wil je in overeenstemming met je waarden leven, dan vraagt dat om het nemen van verantwoordelijkheid. Doen we dat allemaal, dan levert dat vrijheid op, meer plezier, gezondheid, meer welzijn en rechtvaardigheid.

Wij gaan weer publiceren op onze website en op Instagram. Dat zullen afwisselend nieuwe berichten zijn en, naar nieuwe inzichten geredigeerde, bestaande blogs. Bovendien maken we dit jaar een aantal audiovisuele producties. Daarvoor gaan we op zoek naar mensen die zich inzetten voor de nieuwe samenleving.

Omdat wij vinden dat de naam Groene Leefstijl niet meer goed aansluit bij onze opvattingen, hebben we besloten de naam te veranderen in “Liefdevol Natuurlijk”, het credo blijft: “Bewust leven voor een betere wereld”.