Over Liefdevol Natuurlijk

Waarom?

We zien dat de aarde onvoorstelbaar veel schade oploopt door grootschalige exploitatie van natuurlijke bronnen en grondstoffen. Vaak zijn het onomkeerbare processen. Tegelijkertijd worden de rijken rijker en de armen steeds armer. Als wereldgemeenschap lopen we grote risico’s.

Omdat weinig mensen benul hebben van de impact van hun manier van leven, willen wij dat inzicht geven en praktisch helpen bij het vinden van een andere weg.

De nieuwe toekomst die in het verschiet ligt is veel rijker voor iedereen, gezonder en oneindig veel mooier. De weg daar naartoe begint met een verhoogd bewustzijn.

– If you change nothing, nothing will change –

Wie

Liefdevol Natuurlijk is een initiatief van Peter Clignett, Robbert Clignett en Karin Bakkers. Alle drie zijn we doordrongen van de noodzaak om ons aandeel in de belasting van de aarde terug te dringen. Wij willen bewuster betere keuzes maken en leren welke dat zouden kunnen zijn.

Wij willen, met hulp van velen die op dit vlak al kennis hebben verzameld, bewust kiezen voor een groene leefstijl. Dat zal eerst lichtgroen zijn. Op deze site willen we kennis delen, in de hoop hiermee mensen aan te sporen een vergelijkbare weg te gaan.

Hoe

Wij publiceren artikelen over veel relevante onderwerpen en geven voorbeelden ter inspiratie. We streven naar goede onderbouwing van onze stellingname.

Wij denken het beste resultaat te bereiken met praktische aanwijzingen, liefst verduidelijkt met een  filmpje.

Omdat er al veel informatie beschikbaar is zullen we vaak daarnaar verwijzen.

Redacteuren

Peter Clignett

Peter Clignett

Oprichter, Redacteur

Ik ben ervan overtuigd dat de stappen die wij als enkeling zetten op weg naar een schonere en eerlijker wereld van doorslaggevend belang zijn. Want met ons denken en handelen staan we niet alleen. Ik heb moeite met een wereld waarin een kleine groep mensen zich ten koste van de anderen verrijkt, waarin mensen ongebreideld natuurlijke bronnen aantasten, waarin mensen dieren mishandelen en doden. Daarom pleit ik voor een liefdevolle samenleving en wil ik laten zien dat die een prachtig perspectief biedt voor alle aardebewoners.

Robbert Clignett

Robbert Clignett

Redacteur, Website beheerder

Er kunnen veel dingen beter op het gebied van milieu, dierenleed, gezondheid en mensenrechten. Stap voor stap probeer ik mijn ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te beperken. In een schone, gezonde en eerlijke wereld leven wil toch iedereen? We kunnen samen veel bereiken en dat begint tenslotte bij jezelf. It’s good to be smart, but not too smart for your own good (Prince Ea). Ik studeer aan de Nederlandse filmacademie. Het medium film zet ik graag in om verhalen te vertellen en mensen te inspireren om ook op een liefdevolle manier te leven.

Karin Bakkers

Karin Bakkers

Redacteur, Beheerder Instagram

Ik maak me zorgen over onze aarde. Dat doe ik eigenlijk al mijn hele leven. Steeds opnieuw heb ik geprobeerd mijn steentje bij te dragen, maar het bleef “een druppel op de gloeiende Aarde”. Toch ben ik een verbeten optimist gebleven en dat wijsheid met de jaren komt weet ik nu ik veganist ben geworden. Met de kennis van nu en de passie voor een betere toekomst wil ik graag mensen inspireren groene keuzes te maken op het gebied van milieu, dierenleed, gezondheid en mensenrechten. Een liefdevolle samenleving is een ontwikkelingsweg die leerzaam is en een goed gevoel geeft.

“We shouldn’t be looking for heroes, we should be looking for good ideas.”

– Noam Chomsky –