De verborgen impact

Toen Babette Porcelijn van haar man hoorde dat de 16 grootste containerschepen even vervuilend zijn als alle auto’s op de wereld en dat er per dag tientallen miljoenen bomen verdwijnen terwijl bomen CO2 uit de lucht halen, was dat voor haar het startsein om te onderzoeken wat nou de milieu-impact is van onze manier van leven.

Babette is van origine industrieel ontwerper en heeft met hulp van velen in beeld gebracht op welke manier wij het milieu belasten. Dat is zeker niet alleen CO2 uitstoot door dagelijks gebruik, maar ook door CO2 bij productie van dingen die wij kopen, vergiftiging van water en bodem, en het beslag op landbouwareaal.

De conclusie is helder: 80% van de impact op het milieu is verborgen. Om onze Westerse stijl van leven vol te houden hebben we niet voldoende bronnen op deze planeet. We zouden nog enkele keren een aarde erbij nodig hebben. We hebben maar één planeet, dus kan het zo niet langer. We moeten onze manier van leven behoorlijk aanpassen en daarbij hopen op uitvindingen, die ons kunnen helpen om in balans met de aarde te komen. Als we het goed doen kunnen we nog proberen iets te herstellen van wat verloren is gegaan.

Babette Porcelijn heeft een eenvoudige rekenhulp laten ontwikkelen waarmee je je eigen manier van leven kunt beoordelen en vergelijken met die van anderen (mijnverborgenimpact.nl).

Ze houdt ons drie niveaus voor die we kunnen nastreven.

Duurzaam (1): Je leeft binnen de draagkracht van de aarde.

Eco-Neutraal (2): Je hebt nog wel beperkte impact, maar compenseert dat met steun aan duurzame projecten.

Eco-Positief (3): In dit geval zijn je bijdragen aan het herstel van ecosystemen groter dan je milieubelasting.

Het boek “De Verborgen Impact” is helder geschreven en geeft zinvolle, goed geïllustreerde informatie en aanbevelingen om je leven beter in balans te brengen met de draagkracht van de aarde. Het waarschuwt ook voor ecorexia, want doorslaan maakt je bestaan onleefbaar. Dat is zeker niet de bedoeling.

Alles voor een eco-positief leven

Door: Babette Porcelijn (2016), Uitgeverij Q

Het boek kopen

Recensie geschreven door:
Peter Clignett