Donuteconomie

Kate Rawoth laat zien hoe achterhaald de economische wetenschap is. We leven in een wereld waarin we zonder terughouding de natuurlijke bronnen uitputten en onze leefomstandigheden verslechteren. Voortdurend worden de rijken rijker en de armen armer. Het adagium van economische groei is levensgevaarlijk. En toch is het de leidraad voor vrijwel alle regeringen en multinationals.
In haar boek pleit Kate Haworth voor een nieuw economisch denken, gericht op een samenleving die binnen het ecologisch draagvermogen van onze planeet blijft en aan alle aardebewoners tenminste een acceptabel bestaansminimum biedt. Ze geeft geen pasklare oplossingen, want die zijn er nog niet. Maar ze inspireert tot verantwoordelijk regeren en ondernemen. Donuteconomie kan de redding van onze planeet zijn, wanneer genoeg mensen doordrongen zijn van de ernst van haar boodschap.
Een boek dat voor iedereen goed leesbaar is.

In zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw

Door: Kate Raworth (2017), Uitgeverij Nieuw Amsterdam

Het boek kopen

Recensie geschreven door:
Peter Clignett