The Story of Stuff

Over de film

Annie Leonard onderzocht in 40 landen de gevolgen van het huidige consumentisme voor milieu, economie en sociale verhoudingen. Een stevig pleidooi voor circulaire economie.