Vorig jaar vierden wij Pasen en ik had hardgekookte gekleurde eieren zoals ieder jaar. Van jongs af deden de kinderen eitje tik en ik wilde als veganist niet te ingewikkeld doen om dat nu ineens af te schaffen. De rest op de paastafel was al vegan dus ik was helemaal tevreden. Wel waren de eieren van een bevriende boerin die wat kippen op het erf houdt voor de gezelligheid.
Aan tafel ging het gesprek over rondeeleieren met 3 sterren. Mijn oudste vroeg verwonderd dat het toch eieren met een 0 moesten zijn en niet met een 3? Hoe lager het nummer hoe hoger het welzijn voor de dieren toch? Algauw bemoeide iedereen zich ermee en ik moet zeggen dat ik ook het spoor ineens weer bijster was. Hoe zat het ook al weer?
De verwarring zit ‘m in de cijfers: een kooi-ei heeft code 3 maar zeker geen 3 sterren! Op ieder ei staat een code afgedrukt. Eiercodes beginnen met een cijfer van 0 tot en met 3.
• Biologische eieren – eicode begint met het nummer 0
• Vrije-uitloopeieren of graseieren – eicode begint met het nummer 1
• Scharreleieren – eicode begint met het nummer 2
• Kooi-eieren – eicode begint met het nummer 3
Over het algemeen krijgen biologische eieren, het 3 sterren keurmerk, vrije uitloop eieren het 2 sterren keurmerk en scharreleieren het 1 ster keurmerk. Echter komt de eicode niet altijd overeen met het aantal sterren. Dit komt door verschil in wetgeving en de Beter Leven Keurmerk criteria. Een bedrijf dat wettelijk gezien aan de scharrel- of vrije uitloopnorm voldoet, kan dus qua dierenwelzijn op het niveau van 3 sterren zitten. Om deze reden komt het voor dat scharrel eieren met eicode 2 (zoals Rondeel of Kipster) of vrije uitloop eieren met eicode 1 (zoals Gijs-ei) toch het Beter Leven keurmerk 3 sterren krijgen.
En hoe zit het nu met duurzaamheid?
De huidige keurmerken voor duurzame eieren zijn gericht op diervriendelijkheid. Het BLK keurmerk bevat geen andere duurzaamheids-eisen dan beter leven en zeggen dus weinig over het milieuaspect. Sterker nog: hoe meer vrije ruimte voor de kip, hoe slechter voor het milieu! Kippen die meer bewegen en langer leven eten meer; voer maakt 70% van de footprint. (Bewerken van het land, transport etc.-Bron: WUR) Meer voer betekent meer mest en wanneer kippen buiten lopen is er meer uitstoot van fijnstof, deze kunnen niet opgevangen worden.
De consument wordt het dus niet makkelijk gemaakt en staat voor de keuze diervriendelijk of milieu-vriendelijk terwijl toch met beide rekening gehouden kan worden.